The 2s22p44s and 4d configurations of Si VI

A. G. Trigueiros, C. Jupén, A. Redfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The spectrum of five-times ionized silicon, Si VI, has been investigated in the wavelength region 308-452 AA using laser-produced plasmas. Twenty-nine new lines have been identified in the 2s22p43p-2s22p44s and 2s22p43p-2s22p44d transition arrays. Fourteen new levels have been established in the 2s22p44s and the 2s22p44d configurations. The identifications are supported by isoelectronic comparisons and by Slater-Condon parametric calculations.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)2765-2770
Antal sidor6
TidskriftJournal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
Volym25
Nummer12
DOI
StatusPublicerad - 1992-juni-28
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Atom- och molekylfysik och optik (10302)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The 2s22p44s and 4d configurations of Si VI”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här