The 2s22p44s and 4d configurations of Si VI

A. G. Trigueiros, C. Jupén, A. Redfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The 2s22p44s and 4d configurations of Si VI”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi