The abortion divide: Exploring the role of exclusion, loss of significance and identity in the radicalization process

Holly Knapton, Emma Renström, Magnus Lindén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The abortion divide: Exploring the role of exclusion, loss of significance and identity in the radicalization process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap