The ambiguous influence of high-stakes testing on science teaching in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The ambiguous influence of high-stakes testing on science teaching in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap