The association between moral disengagement and bullying in early adolescence

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Sammanfattning

Skolmobbning är när en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar av andra elever. Den som utsätts är ofta i någon form av underläge. Det kan handla om att bli retad, utesluten eller slagen. Mobbning kan också ske på nätet. Med utgångpunkt i den socialkognitiva teorin studerades i den här avhandlingen några av de (individuella och kollektiva) moraliska processer som är involverade i skolmobbning. Mer specifikt var syftet att öka kunskapen om hur moraliskt disengagemang (MD) hänger samman med mobbning bland elever i åldrarna 10–14 år. Självrapporterad enkätdata samlades in och analyserades med hjälp av olika statistiska metoder, så som multivariat regression och flernivåanalys. Resultaten visar att individuellt och kollektivt MD hänger samman med att utsätta andra, både i en skolkontext och på nätet. Resultaten visar också att MD (individnivå) varierar över tid och att dessa förändringar sammanhänger med förändringar i att utsätta andra. Resultaten pekar också på att de olika mekanismerna av MD delvis sammanhänger med olika former av mobbning. Exempelvis sammanhängde ansvarsdiffusion (positivt) med att assistera och förstärka i mobbningssituationer, medan moraliskt rättfärdigande sammanhängde (positivt) med indirekt mobbning. Sammantaget pekar resultaten på betydelsen av att ta hänsyn till och analysera såväl individuella som sociala och kontextuella faktorer när man studerar mobbning.
OriginalspråkEngelska
Tilldelande institution
  • Linköping University
Handledare
  • Thornberg, Robert, Handledare, Extern person
  • Wänström, Linda, Handledare, Extern person
  • Gini, Gianluca, Handledare, Extern person
UtgivningsortLinköping
Förlag
Tryckta ISBN9789179291273
Elektroniska ISBN9789179291280
DOI
StatusPublicerad - 2021
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Moraliskt disengagemang

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The association between moral disengagement and bullying in early adolescence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här