The boilerplate: a new look at a familiar device: writing in English for "digital natives" and "digital immigrants"

Jane Mattisson, Teri Schamp-Bjerede

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The boilerplate: a new look at a familiar device: writing in English for "digital natives" and "digital immigrants"”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap