The bottom line of cultural diversity at the top: the top management team's cultural diversity and its influence on organisational outcomes

Timurs Umans

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The bottom line of cultural diversity at the top: the top management team's cultural diversity and its influence on organisational outcomes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap