The cerebellum participates in mental activity: tomographic measurements of regional cerebral blood flow

Jean Decety, Hans Sjöholm, Erik Ryding, Georg Stenberg, David H. Ingvar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

212 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The cerebellum participates in mental activity: tomographic measurements of regional cerebral blood flow”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap