The clinical significance of 10-m walk test standardizations in Parkinson's disease

Beata Lindholm, Maria H Nilsson, Oskar Hansson, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

20 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The clinical significance of 10-m walk test standardizations in Parkinson's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap