The context of care matters: older people’s existential loneliness from the perspective of healthcare professionals: a multiple case study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The context of care matters: older people’s existential loneliness from the perspective of healthcare professionals: a multiple case study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap