The effect of dehydration rates on anhydrobiotic survival and trehalose levels in tardigrades

Johanna Lundström, Linda Svensson

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

5 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Disackariden trehalos är en viktig faktor hos många anhydrobiotiska organismer, eftersom det har en starkt stabiliserande effekt på proteiner och enzymer under uttorkning. Trehalos har förmågan att bibehålla biologiska strukturer vid låga vattenhalter vilka annars skulle leda till irreversibla denatureringar. Hastigheten då anhydrobiotiska tardigrader torkar ut påverkar trehalosackumuleringen och sannolikheten för överlevnad under en torrperiod, detta har tidigare dokumenterats hos nematoder. I den här studien har vi experimentellt analyserat effekten av uttorkningshastighet på trehalosproduktion och anhydrobiotisk överlevnad hos två tardigradarter genom att använda olika relativa fuktigheter i desiccatorer. Hos R. coronifer ökade den analyserade trehaloshalten signifikant vid högre relativa fuktigheter under uttorkningen. Hos M. cf. hufelandi observerades ingen sådan ökning. Överlevnaden ökade vid högre fuktigheter och återupplivningshastigheten visade samma mönster. Våra resultat antyder att total uttorkning är nödvändig innan återupplivning kan ske vid fuktigheter lägre än runt 70%. Uttorkningshastigheten i naturen är inte väl känd. Våra resultat visar en hög överlevnad vid låga fuktigheter vilket tyder på att djuren har möjlighet att klara en stor spännvidd av uttorkningshastigheter.

OriginalspråkEngelska
Nummer3
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2006
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of dehydration rates on anhydrobiotic survival and trehalose levels in tardigrades”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här