The effect of different mouth rinse products on intra-oral halitosis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of different mouth rinse products on intra-oral halitosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap