The effect of periodontal therapy on intra-oral halitosis: a case series

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of periodontal therapy on intra-oral halitosis: a case series”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Medicine and Dentistry