The effectiveness of psychosocial intervention for individuals with cleft lip and/or palate

A. Norman, Martin Persson, N. Stock, N. Rumsey, J. Sandy, A. Waylen, Z. Edwards, V. Hammond, L. Partridge, A. Ness

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effectiveness of psychosocial intervention for individuals with cleft lip and/or palate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap