The effects of a cancer diagnosis on the health of a patient's partner: a population-based registry study of cancer in Sweden

M.-L. Möllerberg, A. Sandgren, T. Lithman, D. Noreen, H. Olsson, Katarina Sjövall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effects of a cancer diagnosis on the health of a patient's partner: a population-based registry study of cancer in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap