The end of a trend: retraction of choice in Swedish elderly care

Henrik Jordahl, Lovisa Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The end of a trend: retraction of choice in Swedish elderly care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi