The experience of care at nurse-led rheumatology clinics

Sidona-Valentina Bala, Karin Samuelson, Peter Hagell, Björn Svensson, Bengt Fridlund, Karin Hesselgard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The experience of care at nurse-led rheumatology clinics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap