The experience of quality of life among older people

Gunilla Borglin, Anna-Karin Edberg, Ingalill Rahm Hallberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

91 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The experience of quality of life among older people”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap