The "externalisation" of local public service delivery: experience in Italy and Sweden

Daniela Argento, Giuseppe Grossi, Torbjörn Tagesson, Sven-Olof Collin

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  61 Citeringar (Scopus)
  43 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”The "externalisation" of local public service delivery: experience in Italy and Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Samhällsvetenskap