The Firm as an Institution for Product Design and Value Web Orchestration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Firm as an Institution for Product Design and Value Web Orchestration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi