The governance games of citizens and stakeholders' engagement: longitudinal narratives

Lisa Källström, Sara Mauro, Alessandro Sancino, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The governance games of citizens and stakeholders' engagement: longitudinal narratives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap