The impact of a national quality register in the analysis of risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards: a Swedish senior Alertsurvey

Anna Trinks, Catharina Hägglin, Nordvall Dennis, Elisabet Rothenberg, Helle Wijk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

18 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of a national quality register in the analysis of risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards: a Swedish senior Alertsurvey”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap