The impact of attending an independent upper secondary school: Evidence from Sweden using school ranking data

Karin Edmark, Lovisa Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
51 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of attending an independent upper secondary school: Evidence from Sweden using school ranking data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap