The impact of the stone age diet on gingival conditions in the absence of oral hygiene.

Stefan Baumgartner, Thomas Imfeld, Olivier Schicht, Christian Rath, Rigmor E Persson, G Rutger Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

81 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of the stone age diet on gingival conditions in the absence of oral hygiene.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap