The importance of personality, IQ and learning approaches: predicting academic performance

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The importance of personality, IQ and learning approaches: predicting academic performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap