The importance of successful place integration for perceived health in very old age: A qualitative meta-synthesis

Maria Haak, Agneta Malmgren Fänge, Susanne Iwarsson, Synneve Dahlin-Ivanoff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The importance of successful place integration for perceived health in very old age: A qualitative meta-synthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap