The influence from sense of coherence on perceived health after prostatectomy: a 5 year follow up

Liselotte Jakobsson, Petra Nilsson, Per Fransson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence from sense of coherence on perceived health after prostatectomy: a 5 year follow up”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap