The influence of investor protection on the performance of financial analysts: time series analyses in four different legal systems

Christopher von Koch, Ola Nilsson, Sven-Olof Yrjö Collin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of investor protection on the performance of financial analysts: time series analyses in four different legal systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi