The influence of participation on mortality in very old age among community-living people in Sweden

Maria Haak, Charlotte Löfqvist, Susann Ullén, Vibeke Horstmann, Susanne Iwarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of participation on mortality in very old age among community-living people in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap