The influence of temperature and dose on antibacterial peptide response against lipopolysaccharide in the blue mussel, Mytilus edulis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

31 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of temperature and dose on antibacterial peptide response against lipopolysaccharide in the blue mussel, Mytilus edulis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar