The learning study process: a collaborative way to develop the use of contrast of critical aspects in preschool educational practice

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The learning study process: a collaborative way to develop the use of contrast of critical aspects in preschool educational practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap