The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care

Eva Benzein, Agneta C. Berg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    98 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap