The lingering fog of childhood: the image as truth in "I Was Here"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The lingering fog of childhood: the image as truth in "I Was Here"”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora