The Locomotor Capabilities Index: validity and reliability of the Swedish version in adults with lower limb amputation

Brita Larsson, Anton Johannesson, Ingemar H. Andersson, Isam Atroshi

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  38 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”The Locomotor Capabilities Index: validity and reliability of the Swedish version in adults with lower limb amputation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap