The mangle of school science practice: teachers’ negotiations of two nature of science activities at different levels of contextualization

Lotta Leden, Lena Hansson, Malin Ideland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The mangle of school science practice: teachers’ negotiations of two nature of science activities at different levels of contextualization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap