The meaning of acute confusional state from the perspective of elderly patients

Edith M Andersson, Ingalill R Hallberg, Astrid Norberg, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The meaning of acute confusional state from the perspective of elderly patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap