The minimal eating observation form – version II (MEOF-II) revisited – validity and reliability

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The minimal eating observation form – version II (MEOF-II) revisited – validity and reliability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap