The multiple meanings of the gender-inclusive pronoun hen: Predicting attitudes and use

Emma A. Renström, Anna Lindqvist, Marie Gustafsson Sendén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The multiple meanings of the gender-inclusive pronoun hen: Predicting attitudes and use”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap