The neglected story of non-combatants at war: modern British fiction on World War One

Jane Mattisson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

    10 Nedladdningar (Pure)

    Nationell ämneskategori

    • Litteraturvetenskap (60203)

    Citera det här