The neural correlates of cognitive control in bipolar I disorder: an fMRI study of medial frontal cortex activation during a Go/No-go task

Audun Welander-Vatn, Jimmy Jensen, Mona K Otnaess, Ingrid Agartz, Andres Server, Ingrid Melle, Ole A Andreassen

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    9 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The neural correlates of cognitive control in bipolar I disorder: an fMRI study of medial frontal cortex activation during a Go/No-go task”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap