The neurophenomenology of neutral hypnosis

Etzel Cardeña, Peter Jönsson, Devin B Terhune, David Marcusson-Clavertz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

89 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The neurophenomenology of neutral hypnosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Psychology