The new generation of auditors meeting praxis: dual learning's role in audit students' professional development

Lena Agevall, Pernilla Broberg, Timurs Umans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The new generation of auditors meeting praxis: dual learning's role in audit students' professional development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap