The "New Negro" in the Old World: culture and performance in James Weldon Johnson, Jessie Fauset, and Nella Larsen

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Sammanfattning

I denna avhandling studeras europaskildringarna i James Weldon Johnsons The Autobiography of an Ex-Colored Man (1912), Jessie Fausets There Is Confusion (1924) och Nella Larsens Quicksand (1928) och hur dessa speglar afrikansk-amerikanernas roll i den västerländska civilisationen. I 1800-talets afrikansk-amerikanska litteratur figurerar Europa ofta som symbol för frihet och kultur. Detta synsätt förändras dock i Johnsons, Fausets och Larsens romaner, där Europa förknippas på ett mer tvetydigt sätt med idéer om vithet och civilisation.

Huvudpersonerna i romanerna är aktörer som uppträder på scen, såsom musiker och dansare, men de spelar också sociala roller som har att göra med deras position i samhället. På så sätt återspeglar dessa roller konstruktionen av begrepp som ”svart,” ”vit” och ”kulturell autenticitet.” De sociala roller som svarta och vita spelar analyseras i avhandlingen med hjälp av konceptet performance.

Huvudpersonernas sociala och sceniska ”performances” tolkas här i relation till Europas geo-kulturella symbolik. Denna diskussion berör uppdelningen mellan populär och fin kultur, euro-amerikansk och afrikansk-amerikansk kultur, folkkultur och nationell kultur. I denna diskussion spelar även musik en viktig roll. Romanernas hänvisningar till afrikansk-amerikansk musik, som blues, ragtime och jazz analyseras i avhandlingen med avseende på deras identitetsskapande funktion.

OriginalspråkEngelska
Förlag
StatusPublicerad - 2006
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Litteraturvetenskap (60203)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The "New Negro" in the Old World: culture and performance in James Weldon Johnson, Jessie Fauset, and Nella Larsen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här