The oldest old and their children: how strong are the relationships?

M Carlsson-Agren, S Berg, Claes-Göran Wenestam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The oldest old and their children: how strong are the relationships?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap