The oldest old: patterns of adjustment and life experiences

Margareta Carlsson, Stig Berg, Claes-Göran Wenestam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The oldest old: patterns of adjustment and life experiences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap