The omnipotent MNC: a review and discussion

Håkan Pihl, Alexander Paulsson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapportKapitel i bok

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The omnipotent MNC: a review and discussion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi