The orthostatic hypotension questionnaire in Swedish tested in patients with parkinsonism

Andreas Olsson, Mia Olsson, Artur Fedorowski, Peter Hagell, Klas Wictorin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The orthostatic hypotension questionnaire in Swedish tested in patients with parkinsonism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap