The owner, the participant and the spectator: positions and positioning in peer activity around the computer in pre-school

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  18 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”The owner, the participant and the spectator: positions and positioning in peer activity around the computer in pre-school”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Social Sciences

  Psychology