The persistence of infectious adenovirus (type 35) in mussels (Mytilus edulis) and oysters (Ostrea edulis)

Bodil Hernroth, Annika Allard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The persistence of infectious adenovirus (type 35) in mussels (Mytilus edulis) and oysters (Ostrea edulis)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi