The Polish Clearing House System: A “STIR”ring example of the use of new technologies in ensuring VAT compliance in Poland and selected legal challenges

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Polish Clearing House System: A “STIR”ring example of the use of new technologies in ensuring VAT compliance in Poland and selected legal challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi